fatmomakke ligger en bit från saxnäs vid marsfjällen i vilhelmina kommun

Fatmomakke är kyrkstaden vid foten av Marsfjällen tolv mil nordväst om Vilhelmina längs den vackra Vildmarksvägen. Här på en gammal samisk mötesplats byggdes den första kyrkan redan på 1700-talet. På 1800-talet kom nybyggarna. Blev den naturliga mötesplatsen för både samer och nybyggare. Sapmi, Lappland. Kyrkhelg två gånger on året. Runt kyrkstaden finns det utmärkta möjligheter för fjällvandring och fiske. Här finns grov röding och öring. Marsfjällets naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog i väster till urskog i öster. I fjället uppträder, särskilt under lämmelår, arter som fjällräv, björn och fjälluggla. Midsommarafton med midsommarstång och midnattssol.

Fatmomakke is the churchtown at the foot of Marsfjällen, 120 kilometres from Wilhelmina if you take the beautiful Wilderness Road. Here, om an ancient same meeting place, the first church was built in the 18 th century. In the 19 th century settlers came. its chapel was the natural place for both Same and settlers to meet. Sapmi, Lapland. A church weekend is still held twice a year. Round F. there are excellent opportunities for mountain hiking och and fishing. Here there are also large arctic charr and trout. The Marsfjäll nature reserve has everything from open upland moor and mountain birch woodland im the west to high boggy plateaux and ancient forest in the east. Snowy Owl, Bear and Arctic Fox appear on the open mountainsides, especially during lemming years. Midsummer eve with midnight sun.

Fatmomakke ist die 120 km nordwestlich Vilhelminas gelegene Kirchstadt am Fusse des Marsgebirges und wird uder den schönen Wildnisweg erreicht. Hier auf einem alten samischen Treffpnkt wurde die erste Kirche bereits im 18. Jahrhundert errichtet. Im 19. Jahrhundert wanderten die Ansiedler in dieses Gebiet ein. Mit seiner Kappelle wurde der naturliche Treffpunkt fur Samen und Ansiedler. In F. fanden und finden Zweimal pro Jahr Kirchfest statt. Um die Kirchstadt gibt es ausgezeichnete Gebirgswnderungens- und Angelnsmöglichkeiten. Gebirgswanderung, Wandern im Fjäll, Angeln. Hier gibt es grossen Saibling und Forelle. Das M. naturreservat ist ein weitläufiges Gebiet, das sish vom Kahlgebirge und den Fjällbirkwäldern im Westen bis zu hochgelegen Moorhochebenen und Urwälden in Osten erstreckt. Im Gebirge kommen, vor allem in Lemmingjahren,Arten wie Polarfuchs, Bär und Schnee-Eule vor. Mittsommer und mittnachtsonne.